Apsardze un uzraudzība

Apsardze un uzraudzība

Esam izveidojuši profesionālu ēkas uzraugu dienestu, kas ievērojami uzlabo ēkas drošību un informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem vai īrniekiem un apsaimniekotāju. Beidzot varat aizmirst par sargiem, kas nekad neko nezin un ne par ko neatbild!
Mūsu uzraugi veic regulāru teritorijas, pazemes garāžas, koplietošanas un tehnisko telpu un pagrabu apgaitu; seko līdzi sētnieku un apkopēju darba kvalitātei; nekavējoties reaģē uz sīkām un lielākām avārijām; komunicē ar ēkas iemītniekiem un biroju darbiniekiem, pieņemot no tiem iesniegumus un ierosinājumus; atbild uz telefona zvaniem.
Nodrošinām arī pilnu apsardzi, sākot ar fizisko apsardzi līdz tehnisko risinājumu izstrādei un ierīkošanai.

 

Pieteikties